Hem                           WellnessSmith´s länksida                       Läs mer!                         

 

   Välkommen till WellnessSmith!

 

Hur ser våran miljö ut idag, och hur kommer den att se ut imorgon? Ja, det är just något du bör ta en närmare titt på nu!

Miljön vi lever i är mycket mer förorenad än vad dom flesta tycks tro. Många människor går omkring och verkar tro att vi är på väg att lösa miljöproblemen, men faktum är att det är precis tvärtom. En mer eller mindre okontollerad utveckling av kemiska substanser, där Europas största industri hotar med massarbetslöshet och ekonomiskt kaos om vi ställer krav på kontroll och insyn, är vad som väntar den som vill ta en titt!

Det finns över 15 miljoner kemiska substanser i världen i dag. 300.000 nya kemiska ämnen tillkommer årligen och ca. 20.000 av dessa används i Sverige, varav 3/4 inom industrin, resten inom jordbruk och husåll.

Man känner till något om miljöeffekterna hos maximalt 10% av alla använda kemikalier! En "ingående kännedom" finns bara om ett femtiotal ämnen!

Om det nu skulle vara så att någon fortfarande tror att detta inte påverkar och har påverkat oss mycket negativt under den relativt korta tid som dessa ämnen existerat, är det bara att beklaga. Men för de flesta börjar det nog kännas lite väl verkligt för att bara viftas bort.

Vår luft och vårat vatten har blivit mer och mer utsatt för föroreningar, så idag är det näst intill omöjligt att hitta vatten som inte bär spår av kemikalier och luft som är helt ren!

Luft- och vattenföroreningar är idag ett ständigt växande problem!

Vi är ledande inom luft- och vattenrening!

 

Kontakta oss!

 

                   

 

                                               

 

 

 •  Våra system för luft- och vattenrening är troligtvis de mest  prisvärda och effektiva på marknaden!

 • Systemen är anpassade så att de skall passa både i hemmet och på arbetsplatsen.

 

 • Visste du att en enda påslagen elektronisk apparat försämrar din närmiljö?!!

 

 • Visste du att de flesta föroreningar vi får i oss kommer från luften vi andas?!!

 

 

 • Visste du att inomhusluften idag innehåller fler föroreningar än utomhusluften?!!

 

 

 

Läs mer om vatten och luft!

Klicka på länken nedan!

 

 

Läs mer!

 

Vi är ledande inom...

 • Sömn, avslappning!
 • Stresshantering!
 • Kost & Näring!
 • Miljö!
 • Personlig utveckling!

 

Kontakta oss på...

support@wellnesssmith.se

eller ring...

o7o8-229433
(OBS nytt telefonnummer!)

Välkommen!

WellnessSmith

För ökad hälsa & välbefinnande

Faktaruta:

 • Oljeutsläpp: Läckor och ständiga bensin- och oljespill från bilar, lastbilar och flygplan rinner ner i våra diken och vattendrag varje dag och bidrar till att förorena vårt vatten!
 • Luftföroreningar från industrier: Industrier släpper ut förorenade gaser i atmosfären. Det kan leda till allergichocker och andningssvårigheter - ett allvarigt problem för astmatiker!
 • Grundvatten: Regnvatten sipprar ner genom jorden och tar med sig bekämpningsmedel, vatten från avfallsdepåer och utspillda kemikalier till underjordiska grundvattendepåer!
 • Vattenförorening från industrier: Tung industri som raffinaderier och produktionsindustri ligger ofta i närheten av vattendrag för att kunna tillgodose fabrikernas behov av vatten. Det ökar risken för att dessa vattendrag förorenas!
 • Radioaktivt avfall: Det potentiella hotet att utveckla cancer p.g.a. mindre isolerade läckor må vara litet, men den sammantagna effekten av vatten- och luftföroreningar kan anta enorma propotioner!
 • Surt regn: Den skadliga effekt surt regn har på våra historiska byggnader och skogar är tydlig. Ofta blir följderna synliga långt från utsläppsplatsen!
 • Mänskligt avfall: Våra kloak- och dricksvattensystem drivs sida vid sida av varandra. Dåligt underhållna rör, sprickor i rören och jordskorpesättning ökar risken för föroreningar i dricksvattnet!
 • Biologiskt riskavfall: Stora och förödande olyckor är lätta att identifiera, men den sammanlagda effekten av mindre utsläpp i luft och vatten är svårare att mäta!
 • Deponering: Det faktum att en massa olika material deponeras, gör att nedbrytning eller läckor från dessa platser kan få oanade konsekvenser för våra framtida vattenreserver!
 • Bekämpningsmedel och avrinning från jordbruk: Förorenar närliggande vattendrag och påverkar vattenkvaliteten!

    Miljö     Luft

                                

 

                        Vatten

Vad betyder miljön för dig?

Är den verkligen så förorenad?

Kan vi göra något?

Läs och begrunda...

TOXIC HOMES - GIFTIGA HEM
Klicka på länken!

FÖRORENINGAR INUTI
Klicka på länken!