Hem                         WellnessSmith´s länksida                            Läs mer!                        

 

   Välkommen till WellnessSmith!

 

Med friska anställda ökar effektiviteten! 

 • Ett företag med friska anställda är ett företag med låg eller ingen omsättning på personal, hög arbetsmoral och lojalitet. Bilden som kunden får är en bild av ett välmående företag där alla  jobbar mot samma mål, och det i sin tur borgar för hög kvalitet och nöjda kunder.

Detta är vad vi erbjuder!

 • Föreläsningar:

 Metoderna när det gäller friskvård är snart lika många som det finns människor och att hitta något som passar torde inte vara något problem. Problemet ligger på ett helt annat plan - nämligen att motivera någon att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och friskvård! 

Utan motivation spelar det ingen roll hur många olika friskvårdskoncept det finns, det blir ändå inget gjort förrän viljan finns och beslutet är taget.

Vi erbjuder föreläsningar i motivation- och attitydteknik, där målet är att "ändra tänket", så att viljan och förståelsen för ett större ansvarstagande när det gäller den egna hälsan ökar.

Upplägg görs efter överenskommelse och kan se ut på lite olika sätt - t.ex. två 120 minuters föreläsningar där den första bl.a. tar upp effekterna av en ökad motivation och den andra mera handlar om hur du genom praktiska övningar kan påverka attityder och förhållningsätt.

Vikten av flera föreläsningstillfällen är uppenbar! Utan uppföljning och repetition blir effekten i det närmaste obefintlig. Detta p.g.a. att vi lever i ett informationssamhälle där information som inte repeteras snabbt försvinner i det allmänna informationsflödet. Därför rekommenderar vi alltid minst två föreläsningstillfällen!

 

                                         

 

 

    

 

 

                                                   

                                                

 

                   

 

                                               

 

 

 

 • Personliga konsultationer:

Behovet av personliga konsultationer är ofta stort på en arbetsplats, dels p.g.a. olika arbetsuppgifter, men också för att behoven hos varje enskild anställd är mycket varierande.

 

Konsultationerna sker oftast på arbetstid och varar ca. en timma. Under denna tid görs en  behovsanalys av den anställde som sedan ligger till grund för de åtgärder vi rekommenderar. 

 

Rekommendationer kan bestå av allt ifrån ökad motion och nyttigare kost, till  bättre hemmiljö - t.ex. sömn, vatten och luft.

 

Även kurser i personlig utveckling med mycket hög kvalitet finns att tillgå!                                              

 

Kontakta oss!

Vi är ledande inom...

 • Sömn, Avslappning!
 • Stressreducering!
 • Kost & Näring!
 • Miljö!
 • Personlig utveckling!

Läs mer!

Klicka på länken ovan!

 

Kontakta oss på...

support@wellnesssmith.se

eller ring...

o7o9-229433
(OBS nytt telefonnummer!)

Välkommen!

 

WellnessSmith

För ökad hälsa & välbefinnande

Faktaruta

Visste du att:

 • Upp till 5000:- kan du för det mesta dra av per anställd och år för friskvård!

 

 • Även föreläsningar i friskvård är avdragsgilla!

 

 • Alla anställda måste ingå i ett friskvårds-projekt för att det skall räknas som avdragsgillt!

 

 • Koncept som detta sänker ofta sjukfrånvaron med minst 30%!

 

 • Den totala kostnaden och ersättningar i sjukförsäkringen 2003 var 108 miljarder!

 

 • Oftast är det brist på motivation som gör att ett friskvårdsprojekt misslyckas!

 

 • Vi hjälper dig att lyckas!!!

 

Varför skall jag som företag titta på detta?!! 

Allt för många tror att någon annan har ansvaret för deras hälsa.

Hör du och/eller dina anställda dit?

Vi hjälper dig/er att ta tag i problemet!

Kontakta oss!